LINUX & INTERNET

 
Kontakt
napisz do mnie
propaganda
formularz kontaktowy
bannery i przyciski
listy dyskusyjne
sales dgnet.pl
Jabber:
dargrze@jabberpl.org
Linux Magazine
Strona główna  > publikacje dgnet.pl
publikacje dgnet.pl wstecz na dół
RCEZ

Administrowanie Systemem Linux (ASL-2)

profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w podstawowym stopniu znają systemy z rodziny Unix (np. od strony użytkownika) ale zamierzają poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność świadomego zarządzania systemem Linux.

wymagania wstępne

koszt kursu

 • 500 zł

rejestracja

Zgłoszenie można przesłać wypełniając ten formularz.

informacje organizacyjne

Kurs trwa 25 godzin lekcyjnych i odbywa się w dni powszednie wieczorami i/lub w soboty, spotkania w małych, 5-7 osobowych grupach. Każdy uczestnik dysponuje własnym stanowiskiem komputerowym. Na wstępie kursanci otrzymują materiały w formie wydruku z miejscem na notatki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Cykl może rozpocząć się w dowolnym terminie, po zebraniu grupy składającej się z minimum 5 uczestników. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat RCEZ pod numerami telefonów: (032) 42-22-433 oraz (032) 42-22-416, fax (032) 42-29-178.

kursy uzupełniające

program

 1. Instalacja i wstępna konfiguracja systemu Linux pobierz program w PDF
  • partycjonowanie dysku - dwa podejścia: serwer, desktop
  • aktywacja partycji wymiany, uruchomienie instalatora
  • wyznaczenie miejsca instalacji, sposób instalacji, wybór pakietów
  • postinstalacja - wybór jądra dla systemu, dyskietka startowa, modem, hotplug
  • konfiguracja menedżera ładowania systemu, myszy, sieci
  • wybór usług uruchamianych przy starcie systemu
  • wybór czcionki dla konsoli i strefy czasowej
  • ustawienie hasła dla konta root
  • czynności poinstalacyjne
  • typowe problemy po instalacji i sposoby radzenia sobie z nimi
 2. Edycja tekstów
  • edytor vi - wywołanie, wychodzenie, tryby pracy, praca z edytorem, przemieszczanie kursora, modyfikowanie tekstu
  • zaawansowane komendy vi - kopiowanie i przenoszenie tekstu, wykorzystanie buforów, poszukiwanie ciągu znaków, komendy specjalne, komendy systemowe
  • praktyczna nauka vi - vimtutor
 3. Wyrażenia regularne
  • podstawy wyrażeń regularnych
  • wyrażenia regularne w strumieniowej edycji tekstu (sed)
  • wyrażenia regularne w awk, grep i egrep
 4. Rola administratora systemu
  • główne zadania administratora systemu
  • prawa i przywileje konta root
 5. Przegląd systemu plików
  • system plików GNU/Linux zgodny z FHS
  • wykorzystanie find
 6. Wykonywanie kopii zapasowych
  • znaczenie kopii zapasowych
  • metody tworzenia kopii zapasowych
  • wykonywanie kopii zapasowych
  • odtwarzanie kopii zapasowych
  • studium przypadku - tandem rsync i ssh
 7. Uruchamianie i zamykanie systemu
  • proces inicjalizacji systemu
  • poziomy pracy (runlevels)
  • sposoby zatrzymywania systemu
 8. Administrowanie kontami użytkowników
  • baza danych użytkowników
  • tworzenie nowego konta
  • uzyskiwanie informacji o kontach
  • modyfikacja istniejącego konta
  • usuwanie konta użytkownika
  • blokowanie dostępu do konta
 9. Administrowanie systemami plików
  • struktura głównego systemu plików
  • zarządzanie systemami plików
  • utrzymywanie wolnego miejsca w systemie plików
  • korzystanie z innych systemów plików
  • korzystanie z dyskietek (w tym MS-DOS) oraz urządzeń USB
 10. Administrowanie procesami
  • polecenie ps
  • najważniejsze procesy systemu
  • przesyłanie sygnałów do procesów
  • priorytety procesów
  • automatyzacja wykonywania procesów
 11. Administrowanie systemem drukowania
  • zasady funkcjonowania systemu drukowania
  • konfiguracja drukarek
 12. Administrowanie pakietami oprogramowania
  • wersje źródłowe a wersje binarne
  • wykorzystanie pakietu w wersji źródłowej - konfiguracja, kompilacja i instalacja
  • aktualizacja oprogramowania binarnego
  • aktualizacja oprogramowania pochodzącego z wersji źródłowej
  • utrzymywanie systemu w stanie up-to-date
 13. Konfiguracja środowiska graficznego Linuksa pobierz program w PDF
  • konfiguracja serwera Xorg
  • konfiguracja KDE
  • konfiguracja menedżera okien Fluxbox
 14. Tips & tricks - kilka użytecznych porad na temat Slackware

wróć

wstecz na górę
Poczta dgnet.pl
Nowa poczta dgnet.pl
HTML 4.01 Valid! CSS Valid! Slackware Linux powered! Apache powered! PHP powered! All graphics by Gimp! Pobierz Firefoksa! NIE dla Gadu-Gadu!
Wszelkie nazwy firm i produktów należą do ich właścicieli. Zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.